0(212) 706 86 96
info@myalosfoft.com
9:00 - 17:30
Çalışma Saatlerimiz
Online 24/7
Canlı Destek

Satış Sözleşmesi

 

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. ALICI ve MYALOSOFT bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR

İşbu satış sözleşme metni içerisinde;


a. Maslak Mahallesi AOS 55 sokak no 2 42 Maslak  Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Myalosoft Yazılım Reklam Danışmanlık Eğitim ve Ticaret LTD ŞTİ iş bu protokolde kısaca "MYALOSOFT" olarak;

 

b. Diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan yetkili şahıs veya şirket bundan böyle kısaca “ALICI” olarak;

 

c.  MYALOSOFT ve ALICI birlikte “TARAFLAR” olarak;

 

d. İşbu satış sözleşmesi “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır. 

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu; ALICI’NIN, MYALOSOFT sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması halinde MYALOSOFT hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca MYALOSOFT sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve sözleşmenin uygulama ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir. 


Bu sözleşme 9 ana madde olarak düzenlenmiştir, taraflar sözleşmeyi kabul ettikleri taktirde bahsi geçen hak ve sorumlulukların eksiksiz, doğru ve zamanında sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında MYALOSOFT ile ALICI arasındaki ilişkiyi düzenler. 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


Bu sözleşme, ALICI’NIN MYALOSOFT sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması ile başlar ve ALICININ seçtiği alan adının altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni myalosoft.com adresinde bulunan Müşteri Paneli üzerinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya MYALOSOFT hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak MYALOSOFY’A mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır. 

4. ÜCRET VE ÖDEMELER


Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti satın alma formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. Satın alma esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve ALICI’NIN bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında ALICI’DAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken alan adı, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin MYALOSOFT sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.
Müşteri, satın alacağı web paketine ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için MYALOSOFT’UN belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

Ödeme iki yarım şeklinde yapılır ilk ödeme web sitesine başlarken , ikinci ödeme 10 gün sonunda iş teslim esnasında olacak şekilde (içerik paylaşılmadığından dolayı doğacak aksaklıklar müşteri sorumluluğu altındadır, ikinci ödeme aksaklık gözetmeksizin yapılacaktır) Web sitesi 10 günlük süreden erken tamamlanması halinde site yayına alındığında ikinci ödeme tarafımıza yapılır, 12 aylık teknik destek için belirlenen aylık 2 revize hakkı vardır 2 revize sonrası her revize için 500TL ödeme talep edilmektedir.

 


5. HİZMET


a) MYALOSOFT tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.


b) ALICI Web Sitesi hizmeti alırken, MYALOSOFT sunucularındaki hosting sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 


c) Ek hizmet alınmayan web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi ALICI tarafından yapılır.


ç) Web sitesi tasarımında ALICI, MYALOSOFT’un ücretsiz sunduğu temalardan birini seçerek kullanır. Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri ALICI tarafından yapılır.


d) MYALOFOST, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.


e) Uluslararası domain tescillerinde, 
http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.


f) ALICI'ya tahsis edilen web alanı ve trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan, trafik veya özel sunucu belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.


g) Satın alınan ek hizmetler, 24 ile 48 saat arasında ALICI'ya teslim edilir.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 


a. ALICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Web Sitesi'ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 


b. ALICI'ya ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten ALICI sorumlu olup, MYALOSOFT'un yer sağlayıcı firma olarak herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. ALICI, Web Sitesi'ne kendi girdiği içeriklerden, yetkilendirdiklerinin girdiği içeriklerden, MYALOSOFT’dan talep ettiği içerik girişlerinden ve Web Sitesi'nde yer alan içeriklerin, dökümanların, görsellerin ve dosyaların tamamından tamamen kendisi sorumludur. ALICI, Web Sitesinde yer alan içeriğin T.C. yasalarına ve uluslararası yasalara aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek durumlarda tüm mali ve hukuki yükümlülük ALICI’ya aittir ve MYALOSOFT hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. ALICI Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten ALICI sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece ALICI tarafından üstlenilecektir. ALICI, MYALOSOFT'u her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple MYALOSOFT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde ALICI, MYALOSOFT'un ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. ALICI'nın hukuka aykırı eylemleri sebebi ile MYALOSOFT aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde MYALOSOFT'un davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. ALICI hangi gerekçe ile olursa olsun MYALOSOFT'un sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


c. ALICI, Web Sitesi'nde sakıncalı aktivitelerde bulunamaz. Sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere şu şekilde sayılmıştır: üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler. 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar. nefret suçları, terörizm ve porno gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler. haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler. üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler. küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler. Medyum, iddia, tahmin, at yarışı, ambülans, iptv, bahis, kredi danışmanlık, kobi danışmanlık, warez, hack, jigolo, eskort, fal, analiz, kontör, kazanç vaadi, saadet zinciri, network marketing, elektronik sigara, satışı yasak ürünler, fatura tahsilat siteleri, gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı, çekiliş ve benzeri sektörler.


d. MYALOSOFT aracılığıyla satın alınan alan adlarının kullanım süresi boyunca kullanım hakları ALICI'ya aittir. Tescil edilen alan adı ile ilgili tüm sorumluluk ALICI'ya aittir. ALICI, talep ettiği takdirde alan adının transferi için gerekli olan transfer kodunu alabilir. ALICI, talep ettiği takdirde dns değişikliği yapabilir MYALOSOFT tarafından ALICI adına tescil edilen alan adının whois bilgilerinin gizli olduğu durumlarda, whois bilgilerinde MYALOSOFT ile ilgili bilgiler yer aldığı durumlarda ya da ALICI'nın whois onay mailini onaylamadığı durumlarda da tüm sorumluluk ve yetki ALICI'ya aittir. ALICI'ya ait MYALOSOFT tarafından tescil edilen alan adının süresinin dolması durumunda alan adını kurtarmak için ödenecek ceza bedeli MYALOSOFT tarafından belirlenir. Alan adının kurtarılamayacağı durumlarda tüm sorumluluk ALICI'ya aittir. ALICI, MYALOSOFT aracılığıyla alınan ALICIYA'ya ait alan adlarında ALICI'nın beyan ettiği yetkili bilgilerinin açık bir şekilde whois sorgulamalarında gözükebileceğini kabul eder.


e. MYALOSOFT, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle ALICI, Web Sitesi yetkili bilgilerinin ve fatura bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili bilgilerinin ve fatura bilgilerinin yanlış beyan edildiği durumlarda e-mail adresi ya da IP adresi ya da ödeme yapanın bilgileri yetkilidir ve sorumludur.


f. MYALOSOFT, Web Sitesi'ne ait uzantılı mail hizmetlerini tüm arama motorları  
aracılığıyla sunar. Mail kayıtları ve mail bilgileri tüm arama motorlarının sunucularında tutulur. Mail kayıtları, mail bilgileri MYALOSOFT sunucularında tutulmaz. ALICI, gönderdiği maillerden sorumludur. ALICI'ya ait Web Sitesi uzantılı mail adreslerinden mail gönderimlerinden ve mail içeriklerinden MYALOSOFT sorumlu değildir.


g. MYALOSOFT, ALICI’nın hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.


h. ALICI, havale ya da eft ile yaptığı ödemelerde ödeme bildiriminde bulunmak zorundadır. ALICI kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra MYALOSOFT internet sitesinde başarıyla tamamlandığına dair mesajı görene kadar ödeme sayfasından ayrılmamalıdır. Havale ya da eft ile yapılan ödemelerde ödeme bildiriminde bulunulmadığı durumlarda ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde 3d onayının hemen ardından ödeme sayfasından çıkılıp işlemin yarım kalması durumunda oluşabilecek gecikmelerden ve sonuçlarından ALICI sorumludur. ALICI, yüklediği bakiyenin geri iade edilmesini 15 gün iade süresi geçtikten sonra talep edemez, yüklediği bakiyeyi istediği zaman kullanabilir.


i. Web Sitesi sadece MYALOSOFT'un belirlediği sunucularda yayınlanır. ALICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. ALICI, Web Sitesi yazılımının kaynak kodlarını talep edemez ve kaynak kodlarına müdahale edilmesini, kod eklenmesini talep edemez. MYALOSOFT, yedekleme hizmetini yalnızca kendi sunucularında kullanmak üzere özel bir yöntemle sunar, ALICI'ya yedek dosyaları verilmez. MYALOSOFT, ALICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi, ftp alanı, veritabanı paneli, hosting paneli tahsis etmez. KULLANICI, Web Sitesi'nin yayınlandığı sunucuya dosya yüklenmesini talep edemez. Web sitesi paylaşımlı hosting'de yayınlanır, özel sunucu tahsis edilmez.


j. MYALOSOFT, sözleşme süresince ALICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder. MYALOSOFT, teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri ALICI peşinen kabul etmiştir. MYALOSOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. ALICI teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.


k. ALICI, MYALOSOFT web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 


l. ALICI, Web Sitesi'ın en altında MYALOSOFT'un telif vb. haklarını hatırlatıcı yazı veya logonun bulunmasını ve bu yazıya  MYALOSOFT web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. Telif yazısı ek hizmet alınarak kaldırılabilir.


m. MYALOSOFT, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.


n. ALICI, MYALOSOFT'un tüm arama motorları aracılığıyla sunduğu e-posta sunucusundan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. E-posta adresleri smtp sunucusu olarak kullanılamaz ve e-posta adreslerinden toplu mail gönderilemez. Herhangi bir nedenle tüm arama motorları tarafından banlanan, spam filtresine takılan e-postalar ve e-posta adresleri ile ilgili sorunlarda MYALOSOFT sorumluluk kabul etmez.


o. MYALOSOFT, ALICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. 1.500 adedin üzerinde açılacak mail hesapları özel sözleşme ile verilir.

 

ö. MYALOSOFT site içerisinde yer alan tüm görsel çalışmalar firmaya ait olup hiçbir şekilde satışı yapılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz ve izinsiz olarak kullanılamaz.


p. MYALOSOFT, yüksek anlık trafiği olan, sistem kaynaklarını aşırı tüketen, saldırı alan, içerik ya da alan adı olarak şüpheli görülen, MYALOSOFT şirket işleyişini aksatan, ALICI'ya ait yetkili bilgilerinin ya da fatura bilgilerinin yanlış ya da şüpheli görülen web sitelerinin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Durdurulan hizmete ait iptal/iade yapılmaz.


r. ALCI, Web sitesi üzerinde audio stream/video broadcast uygulamaları çalıştırılamaz, mp3 ve video dosyaları yüklenmesini talep edemez. 


s. ALICI, Web sitesi üzerinde zararlı kod yayınlayamaz.

 
t. MYALOSOFT, Satın alınan paket içeriğinin ALICI’ya ait web sitesinde olmasını taahhüt eder. Paketlerin özellikleri MYALOSOFT internet sitesi üzerinde açıkça belirtilir. Satın alınan paket içerisinde yer almayan özelliğin talep edilmesi durumunda uygulanıp uygulanamayacağına MYALOSOFT karar verir. Paket içerisinde yer almayan özelliğin yapılabilirliği MYALOSOFT tarafından belirlenmesi durumunda ayrıca ücret ve tamamlanma süresi ALICI’ya teklif olarak sunulur. Satın alınan paket içerisinde yer alamayan İçerik Yerleştirme Hizmeti ek ücretle ayrıca satın alınabilir. İçerik Yerleştirme Hizmeti bir defaya mahsustur. İçerik yerleştirme MYALASOFT tarafından gerçekleştirildikten sonra yapılacak her türlük içerik güncellemesi ALICI tarafından sağlanacaktır. ALICI gerekli içerikleri, dökümanları, görselleri MYALOSOFT'a tek seferde mail aracılığıyla iletmesinin ardından, satın alınma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde ALICI'ya ait internet sitesine içerik girişi tamamlanır. İçerik Yerleştirme Hizmeti kapsamı şu şekildedir; ALICI satın aldığı web sitesi paketine ait MYALOSOFT şablonları arasından bir şablon seçer. Şablon haricinde grafik çalışması ya da şablon değiştirme yapılamaz. Site içerikleri, istekler, görseller ALICI tarafından hazırlanıp MYALOSOFT tarafından ALICI'ya mail aracılığıyla iletilen İçerik Yerleştirme Formu'na yanıt olarak tek seferde gönderilir. İçerikler parça parça gönderildiğinde çalışmalara başlanılmaz. İçerik girişi sayfa sınırı 0 adettir. 0 adede kadar sayfalar oluşturulur ve içerik girişi yapılır. 0 adet üzeri sayfalar içerik yerleştirme hizmeti tamamlandıktan sonra yönetim paneli üzerinden sınır olmadan ALICI tarafından yapılabilir. MYALOSOFT Whatsapp hattı, canlı destek, telefon ya da farklı iletişim kanallarından MYALOSOFT'a gönderilen talepler işleme alınmayacaktır. Bir web sitesinden görsel ya da içerik alınması talep edildiğinde tüm sorumluluk ALICI aittir. Harici özel grafik çalışması yapılmaz. Görseller ile ilgili özel grafik çalışması, logo çalışması, resim üzerinde alan silme, görseli transparan yapma, dekupe vb. işlemler MYALOSOFT tarafından yapılmaz. İçerik Yerleştirme Hizmeti çalışmalarına başlandıktan sonra ana şablon değiştirilemez. İçerik Yerleştirme Hizmeti satın alınmasından sonra, 1 hafta içerisinde 0 defaya mahsus revizeler MYALOSOFT tarafından yapılır. İçerik Yerleştirme Hizmeti tamamlandıktan sonra tüm değişiklikler, eklemeler ve düzenlemeler yönetim paneli aracılığıyla ALICI tarafından yapılacaktır. İçerik Yerleştirme Hizmeti satın alındıktan 1 hafta sonrasındaki talep edilen içerik girişleri ile her türlü düzenlemeler ek ücret karşılığında yapılır, ayrıca aylık ya da günlük editörlük hizmeti MYALOSOFT tarafından verilmez.


u. Teknik destek kapsamı MYALOSOFT tarafından belirlenmiştir. Telefon ile teknik destek soruların cevaplanması şeklinde verilir. ALCI, telefon aracılığıyla işlem yaptırılmasını talep edemez. MYALOSOFT whatsapp hattı, canlı destek, sosyal medya hesapları gibi farklı iletişim kanallarından teknik destek vermez. ALICI'ya ait yetkili telefon numaraları ve yetkili e-mail adresi adresi dışında hiçbir telefon numarasına ya da e-mail adresine teknik destek verilmez. ALICI, teknik destek talepleri için MYALOSOFT web sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak destek kaydı oluşturur. MYALOSOFT en kısa sürede teknik destek taleplerini yanıtlar. Destek talepleri MYALOSOFT tarafından en fazla 2 iş günü içerisinde yanıtlanır.


v. ALICI, Web sitesi üzerinde sattığı ürünlerden, verdiği hizmetlerden, müşterileri ile olan ilişkilerinden sorumludur. ALICI'nın sattığı ürünler ile ilgili olabilecek tüm sorunlarda, ALICI'nın kendi müşterileri ile olabilecek tüm sorunlarda tüm hukuki sorumluluk ALICI'ya aittir. ALICI, hangi gerekçe ile olursa olsun MYALOSOFT'un sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


y. MYALOSOFT, ALICI'ya ait Web Sitesinin Google, Yandex vb. arama motorundaki sıralamasından ya da görünürlüğünden sorumlu değildir. MYALOSOFT, ALICI'ya ait Web Sitesinin, herhangi bir arama motorundaki ya da herhangi bir internet sitesindeki sıralamasına etki edemez ve bu yöndeki taleplere hiçbir şekilde garanti vermez. MYALOSOFT, ALICI'nın kendisine ait Web Sitesinin Google Adwords, Facebook Reklam vb. reklam verme platformları ile ilgili gerçekleştireceği hiçbir işlemden sorumlu değildir, teknik destek vermez ve farklı platformlar ile ilgili yaşadığı sorunlardan, işlemlerden sorumlu değildir.


z. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ'nin yurt dışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER


Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır. Mücbir sebepler halinde sözleşmeden doğan sorumluluklar taraflarca ifa edilemez hale geldi taktirde TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu süre zarfında sözleşmede belirtilen hak ve sorumluluklar askıya alınacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL PROSEDÜRÜ


ALICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
ALICI’NIN Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde MYALOSOFT sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler ALICI’YA iade edilmeyecektir.
MYALOSOFT, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 1 ay kala ALICI’YI bilgilendirir. Ayrıca e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle ALICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı ALICI, MYALOSOFT'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Ödemesi yapılmadığı için yenilenmeyen hizmetlere ait alan adlarının düşmesi durumunda ALICI, MYALOSOFT'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

 

ALICI web sitesi siparişinin iptalini myalosoft.com adresinden talep edebilir. Eğer ALICININ farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de MYALOSOFT aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Tahsis edilen alan adı ücreti düşülerek kısmi iade gerçekleştirilir. Satın alınan ve tekrar satışı olmayan ssl sertifikası, google adwords, facebook reklam, içerik yerleştirme hizmeti, logo tasarım hizmeti iptal ve iade edilmez. Satın alınma tarihinden 14 iş günü sonrasında; iade ve iptal talepleri işleme alınmayacaktır.

 

8. TEBLİGAT ADRESİ

 

ALICI’NIN Satın alma formunda belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir. ALICI’YA gönderilmesi gereken tüm bildirimler bu e-posta adresi üzerinden iletilecektir. E-posta adresinin değişmesi durumunda 7 iş günü içerisinde yazılı olarak MYALOSOFT’A bildirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ALICI bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. CEZA


Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme ödemenin yapılmasıyla geçerlilik kazanır.

 

Satış Sözleşmesi

 

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. ALICI ve MYALOSOFT bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR

İşbu satış sözleşme metni içerisinde;


a. Maslak Mahallesi AOS 55 sokak no 2 42 Maslak  Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Myalosoft Yazılım Reklam Danışmanlık Eğitim ve Ticaret LTD ŞTİ iş bu protokolde kısaca "MYALOSOFT" olarak;

 

b. Diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan yetkili şahıs veya şirket bundan böyle kısaca “ALICI” olarak;

 

c.  MYALOSOFT ve ALICI birlikte “TARAFLAR” olarak;

 

d. İşbu satış sözleşmesi “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır. 

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu; ALICI’NIN, MYALOSOFT sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması halinde MYALOSOFT hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca MYALOSOFT sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve sözleşmenin uygulama ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir. 


Bu sözleşme 9 ana madde olarak düzenlenmiştir, taraflar sözleşmeyi kabul ettikleri taktirde bahsi geçen hak ve sorumlulukların eksiksiz, doğru ve zamanında sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında MYALOSOFT ile ALICI arasındaki ilişkiyi düzenler. 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


Bu sözleşme, ALICI’NIN MYALOSOFT sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması ile başlar ve ALICININ seçtiği alan adının altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni myalosoft.com adresinde bulunan Müşteri Paneli üzerinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya MYALOSOFT hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak MYALOSOFY’A mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır. 

4. ÜCRET VE ÖDEMELER


Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti satın alma formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. Satın alma esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve ALICI’NIN bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında ALICI’DAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken alan adı, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin MYALOSOFT sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.
Müşteri, satın alacağı web paketine ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için MYALOSOFT’UN belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

Ödeme iki yarım şeklinde yapılır ilk ödeme web sitesine başlarken , ikinci ödeme 10 gün sonunda iş teslim esnasında olacak şekilde (içerik paylaşılmadığından dolayı doğacak aksaklıklar müşteri sorumluluğu altındadır, ikinci ödeme aksaklık gözetmeksizin yapılacaktır) Web sitesi 10 günlük süreden erken tamamlanması halinde site yayına alındığında ikinci ödeme tarafımıza yapılır, 12 aylık teknik destek için belirlenen aylık 2 revize hakkı vardır 2 revize sonrası her revize için 500TL ödeme talep edilmektedir.

 


5. HİZMET


a) MYALOSOFT tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.


b) ALICI Web Sitesi hizmeti alırken, MYALOSOFT sunucularındaki hosting sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 


c) Ek hizmet alınmayan web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi ALICI tarafından yapılır.


ç) Web sitesi tasarımında ALICI, MYALOSOFT’un ücretsiz sunduğu temalardan birini seçerek kullanır. Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri ALICI tarafından yapılır.


d) MYALOFOST, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.


e) Uluslararası domain tescillerinde, 
http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.


f) ALICI'ya tahsis edilen web alanı ve trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan, trafik veya özel sunucu belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.


g) Satın alınan ek hizmetler, 24 ile 48 saat arasında ALICI'ya teslim edilir.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 


a. ALICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Web Sitesi'ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 


b. ALICI'ya ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten ALICI sorumlu olup, MYALOSOFT'un yer sağlayıcı firma olarak herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. ALICI, Web Sitesi'ne kendi girdiği içeriklerden, yetkilendirdiklerinin girdiği içeriklerden, MYALOSOFT’dan talep ettiği içerik girişlerinden ve Web Sitesi'nde yer alan içeriklerin, dökümanların, görsellerin ve dosyaların tamamından tamamen kendisi sorumludur. ALICI, Web Sitesinde yer alan içeriğin T.C. yasalarına ve uluslararası yasalara aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek durumlarda tüm mali ve hukuki yükümlülük ALICI’ya aittir ve MYALOSOFT hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. ALICI Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten ALICI sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece ALICI tarafından üstlenilecektir. ALICI, MYALOSOFT'u her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple MYALOSOFT aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde ALICI, MYALOSOFT'un ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. ALICI'nın hukuka aykırı eylemleri sebebi ile MYALOSOFT aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde MYALOSOFT'un davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. ALICI hangi gerekçe ile olursa olsun MYALOSOFT'un sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


c. ALICI, Web Sitesi'nde sakıncalı aktivitelerde bulunamaz. Sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere şu şekilde sayılmıştır: üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler. 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar. nefret suçları, terörizm ve porno gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler. haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler. üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler. küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler. Medyum, iddia, tahmin, at yarışı, ambülans, iptv, bahis, kredi danışmanlık, kobi danışmanlık, warez, hack, jigolo, eskort, fal, analiz, kontör, kazanç vaadi, saadet zinciri, network marketing, elektronik sigara, satışı yasak ürünler, fatura tahsilat siteleri, gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı, çekiliş ve benzeri sektörler.


d. MYALOSOFT aracılığıyla satın alınan alan adlarının kullanım süresi boyunca kullanım hakları ALICI'ya aittir. Tescil edilen alan adı ile ilgili tüm sorumluluk ALICI'ya aittir. ALICI, talep ettiği takdirde alan adının transferi için gerekli olan transfer kodunu alabilir. ALICI, talep ettiği takdirde dns değişikliği yapabilir MYALOSOFT tarafından ALICI adına tescil edilen alan adının whois bilgilerinin gizli olduğu durumlarda, whois bilgilerinde MYALOSOFT ile ilgili bilgiler yer aldığı durumlarda ya da ALICI'nın whois onay mailini onaylamadığı durumlarda da tüm sorumluluk ve yetki ALICI'ya aittir. ALICI'ya ait MYALOSOFT tarafından tescil edilen alan adının süresinin dolması durumunda alan adını kurtarmak için ödenecek ceza bedeli MYALOSOFT tarafından belirlenir. Alan adının kurtarılamayacağı durumlarda tüm sorumluluk ALICI'ya aittir. ALICI, MYALOSOFT aracılığıyla alınan ALICIYA'ya ait alan adlarında ALICI'nın beyan ettiği yetkili bilgilerinin açık bir şekilde whois sorgulamalarında gözükebileceğini kabul eder.


e. MYALOSOFT, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle ALICI, Web Sitesi yetkili bilgilerinin ve fatura bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili bilgilerinin ve fatura bilgilerinin yanlış beyan edildiği durumlarda e-mail adresi ya da IP adresi ya da ödeme yapanın bilgileri yetkilidir ve sorumludur.


f. MYALOSOFT, Web Sitesi'ne ait uzantılı mail hizmetlerini tüm arama motorları  
aracılığıyla sunar. Mail kayıtları ve mail bilgileri tüm arama motorlarının sunucularında tutulur. Mail kayıtları, mail bilgileri MYALOSOFT sunucularında tutulmaz. ALICI, gönderdiği maillerden sorumludur. ALICI'ya ait Web Sitesi uzantılı mail adreslerinden mail gönderimlerinden ve mail içeriklerinden MYALOSOFT sorumlu değildir.


g. MYALOSOFT, ALICI’nın hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.


h. ALICI, havale ya da eft ile yaptığı ödemelerde ödeme bildiriminde bulunmak zorundadır. ALICI kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra MYALOSOFT internet sitesinde başarıyla tamamlandığına dair mesajı görene kadar ödeme sayfasından ayrılmamalıdır. Havale ya da eft ile yapılan ödemelerde ödeme bildiriminde bulunulmadığı durumlarda ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde 3d onayının hemen ardından ödeme sayfasından çıkılıp işlemin yarım kalması durumunda oluşabilecek gecikmelerden ve sonuçlarından ALICI sorumludur. ALICI, yüklediği bakiyenin geri iade edilmesini 15 gün iade süresi geçtikten sonra talep edemez, yüklediği bakiyeyi istediği zaman kullanabilir.


i. Web Sitesi sadece MYALOSOFT'un belirlediği sunucularda yayınlanır. ALICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. ALICI, Web Sitesi yazılımının kaynak kodlarını talep edemez ve kaynak kodlarına müdahale edilmesini, kod eklenmesini talep edemez. MYALOSOFT, yedekleme hizmetini yalnızca kendi sunucularında kullanmak üzere özel bir yöntemle sunar, ALICI'ya yedek dosyaları verilmez. MYALOSOFT, ALICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi, ftp alanı, veritabanı paneli, hosting paneli tahsis etmez. KULLANICI, Web Sitesi'nin yayınlandığı sunucuya dosya yüklenmesini talep edemez. Web sitesi paylaşımlı hosting'de yayınlanır, özel sunucu tahsis edilmez.


j. MYALOSOFT, sözleşme süresince ALICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder. MYALOSOFT, teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri ALICI peşinen kabul etmiştir. MYALOSOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. ALICI teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.


k. ALICI, MYALOSOFT web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 


l. ALICI, Web Sitesi'ın en altında MYALOSOFT'un telif vb. haklarını hatırlatıcı yazı veya logonun bulunmasını ve bu yazıya  MYALOSOFT web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. Telif yazısı ek hizmet alınarak kaldırılabilir.


m. MYALOSOFT, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.


n. ALICI, MYALOSOFT'un tüm arama motorları aracılığıyla sunduğu e-posta sunucusundan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. E-posta adresleri smtp sunucusu olarak kullanılamaz ve e-posta adreslerinden toplu mail gönderilemez. Herhangi bir nedenle tüm arama motorları tarafından banlanan, spam filtresine takılan e-postalar ve e-posta adresleri ile ilgili sorunlarda MYALOSOFT sorumluluk kabul etmez.


o. MYALOSOFT, ALICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. 1.500 adedin üzerinde açılacak mail hesapları özel sözleşme ile verilir.

 

ö. MYALOSOFT site içerisinde yer alan tüm görsel çalışmalar firmaya ait olup hiçbir şekilde satışı yapılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz ve izinsiz olarak kullanılamaz.


p. MYALOSOFT, yüksek anlık trafiği olan, sistem kaynaklarını aşırı tüketen, saldırı alan, içerik ya da alan adı olarak şüpheli görülen, MYALOSOFT şirket işleyişini aksatan, ALICI'ya ait yetkili bilgilerinin ya da fatura bilgilerinin yanlış ya da şüpheli görülen web sitelerinin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Durdurulan hizmete ait iptal/iade yapılmaz.


r. ALCI, Web sitesi üzerinde audio stream/video broadcast uygulamaları çalıştırılamaz, mp3 ve video dosyaları yüklenmesini talep edemez. 


s. ALICI, Web sitesi üzerinde zararlı kod yayınlayamaz.

 
t. MYALOSOFT, Satın alınan paket içeriğinin ALICI’ya ait web sitesinde olmasını taahhüt eder. Paketlerin özellikleri MYALOSOFT internet sitesi üzerinde açıkça belirtilir. Satın alınan paket içerisinde yer almayan özelliğin talep edilmesi durumunda uygulanıp uygulanamayacağına MYALOSOFT karar verir. Paket içerisinde yer almayan özelliğin yapılabilirliği MYALOSOFT tarafından belirlenmesi durumunda ayrıca ücret ve tamamlanma süresi ALICI’ya teklif olarak sunulur. Satın alınan paket içerisinde yer alamayan İçerik Yerleştirme Hizmeti ek ücretle ayrıca satın alınabilir. İçerik Yerleştirme Hizmeti bir defaya mahsustur. İçerik yerleştirme MYALASOFT tarafından gerçekleştirildikten sonra yapılacak her türlük içerik güncellemesi ALICI tarafından sağlanacaktır. ALICI gerekli içerikleri, dökümanları, görselleri MYALOSOFT'a tek seferde mail aracılığıyla iletmesinin ardından, satın alınma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde ALICI'ya ait internet sitesine içerik girişi tamamlanır. İçerik Yerleştirme Hizmeti kapsamı şu şekildedir; ALICI satın aldığı web sitesi paketine ait MYALOSOFT şablonları arasından bir şablon seçer. Şablon haricinde grafik çalışması ya da şablon değiştirme yapılamaz. Site içerikleri, istekler, görseller ALICI tarafından hazırlanıp MYALOSOFT tarafından ALICI'ya mail aracılığıyla iletilen İçerik Yerleştirme Formu'na yanıt olarak tek seferde gönderilir. İçerikler parça parça gönderildiğinde çalışmalara başlanılmaz. İçerik girişi sayfa sınırı 0 adettir. 0 adede kadar sayfalar oluşturulur ve içerik girişi yapılır. 0 adet üzeri sayfalar içerik yerleştirme hizmeti tamamlandıktan sonra yönetim paneli üzerinden sınır olmadan ALICI tarafından yapılabilir. MYALOSOFT Whatsapp hattı, canlı destek, telefon ya da farklı iletişim kanallarından MYALOSOFT'a gönderilen talepler işleme alınmayacaktır. Bir web sitesinden görsel ya da içerik alınması talep edildiğinde tüm sorumluluk ALICI aittir. Harici özel grafik çalışması yapılmaz. Görseller ile ilgili özel grafik çalışması, logo çalışması, resim üzerinde alan silme, görseli transparan yapma, dekupe vb. işlemler MYALOSOFT tarafından yapılmaz. İçerik Yerleştirme Hizmeti çalışmalarına başlandıktan sonra ana şablon değiştirilemez. İçerik Yerleştirme Hizmeti satın alınmasından sonra, 1 hafta içerisinde 0 defaya mahsus revizeler MYALOSOFT tarafından yapılır. İçerik Yerleştirme Hizmeti tamamlandıktan sonra tüm değişiklikler, eklemeler ve düzenlemeler yönetim paneli aracılığıyla ALICI tarafından yapılacaktır. İçerik Yerleştirme Hizmeti satın alındıktan 1 hafta sonrasındaki talep edilen içerik girişleri ile her türlü düzenlemeler ek ücret karşılığında yapılır, ayrıca aylık ya da günlük editörlük hizmeti MYALOSOFT tarafından verilmez.


u. Teknik destek kapsamı MYALOSOFT tarafından belirlenmiştir. Telefon ile teknik destek soruların cevaplanması şeklinde verilir. ALCI, telefon aracılığıyla işlem yaptırılmasını talep edemez. MYALOSOFT whatsapp hattı, canlı destek, sosyal medya hesapları gibi farklı iletişim kanallarından teknik destek vermez. ALICI'ya ait yetkili telefon numaraları ve yetkili e-mail adresi adresi dışında hiçbir telefon numarasına ya da e-mail adresine teknik destek verilmez. ALICI, teknik destek talepleri için MYALOSOFT web sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak destek kaydı oluşturur. MYALOSOFT en kısa sürede teknik destek taleplerini yanıtlar. Destek talepleri MYALOSOFT tarafından en fazla 2 iş günü içerisinde yanıtlanır.


v. ALICI, Web sitesi üzerinde sattığı ürünlerden, verdiği hizmetlerden, müşterileri ile olan ilişkilerinden sorumludur. ALICI'nın sattığı ürünler ile ilgili olabilecek tüm sorunlarda, ALICI'nın kendi müşterileri ile olabilecek tüm sorunlarda tüm hukuki sorumluluk ALICI'ya aittir. ALICI, hangi gerekçe ile olursa olsun MYALOSOFT'un sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


y. MYALOSOFT, ALICI'ya ait Web Sitesinin Google, Yandex vb. arama motorundaki sıralamasından ya da görünürlüğünden sorumlu değildir. MYALOSOFT, ALICI'ya ait Web Sitesinin, herhangi bir arama motorundaki ya da herhangi bir internet sitesindeki sıralamasına etki edemez ve bu yöndeki taleplere hiçbir şekilde garanti vermez. MYALOSOFT, ALICI'nın kendisine ait Web Sitesinin Google Adwords, Facebook Reklam vb. reklam verme platformları ile ilgili gerçekleştireceği hiçbir işlemden sorumlu değildir, teknik destek vermez ve farklı platformlar ile ilgili yaşadığı sorunlardan, işlemlerden sorumlu değildir.


z. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ'nin yurt dışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER


Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır. Mücbir sebepler halinde sözleşmeden doğan sorumluluklar taraflarca ifa edilemez hale geldi taktirde TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu süre zarfında sözleşmede belirtilen hak ve sorumluluklar askıya alınacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL PROSEDÜRÜ


ALICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
ALICI’NIN Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde MYALOSOFT sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler ALICI’YA iade edilmeyecektir.
MYALOSOFT, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 1 ay kala ALICI’YI bilgilendirir. Ayrıca e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle ALICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı ALICI, MYALOSOFT'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Ödemesi yapılmadığı için yenilenmeyen hizmetlere ait alan adlarının düşmesi durumunda ALICI, MYALOSOFT'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

 

ALICI web sitesi siparişinin iptalini myalosoft.com adresinden talep edebilir. Eğer ALICININ farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de MYALOSOFT aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Tahsis edilen alan adı ücreti düşülerek kısmi iade gerçekleştirilir. Satın alınan ve tekrar satışı olmayan ssl sertifikası, google adwords, facebook reklam, içerik yerleştirme hizmeti, logo tasarım hizmeti iptal ve iade edilmez. Satın alınma tarihinden 14 iş günü sonrasında; iade ve iptal talepleri işleme alınmayacaktır.

 

8. TEBLİGAT ADRESİ

 

ALICI’NIN Satın alma formunda belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir. ALICI’YA gönderilmesi gereken tüm bildirimler bu e-posta adresi üzerinden iletilecektir. E-posta adresinin değişmesi durumunda 7 iş günü içerisinde yazılı olarak MYALOSOFT’A bildirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ALICI bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. CEZA


Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme ödemenin yapılmasıyla geçerlilik kazanır.